PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C# - M445053
Anglický název: Parallel and distributed data processing in Java and C# (e-course)
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz Paralelní a distribuované zpracování dat v jazyce Java a C# je zaměřen na studenty, kteří se již v průběhu předchozího studia seznámili s programovacími jazyky Java či C# a potřebují v nich naměřená data efektivně zpracovávat. Cílem kurzu je seznámit je s principy paralelního a distribuovaného zpracování dat, s používanými algoritmy a prostředky dostupnými v daných programovacích jazycích.
Poslední úprava: Cejnar Pavel (24.07.2019)
Literatura

Z: Tvrdík, P.: Parallel Algorithms and Computing. ČVUT Praha, 2010. 978-80-01-04333-2.

D: Lea, D.: Concurrent Programming in Java: Design Principles and Pattern (2nd Edition). Prentice Hall, 1999.978-0-201-31009-2.

D: Koubková, A., Pavelka, J.: Úvod do teoretické informatiky. MATFYZPRESS Praha, 2003. 80-85863-33-2.

D: Herout, P.: Učebnice jazyka Java. KOPP České Budějovice, 2010. 978-80-7232-398-2.

D: Matoušek, J., Nešetřil, J.: Kapitoly z diskrétní matematiky. Karolinum Praha, 2010. 80-85863-17-0.

D: Wilkinson, B., Allen, M.: Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers. Prentice Hall, 1999.0-13-671710-1.

D: Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Učební text FIT VUT v Brně, 2004. 80-214-2608-X.

Poslední úprava: Cejnar Pavel (24.07.2019)
 
VŠCHT Praha