PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Řízení inovací a inovační projekt - M501014
Anglický název: Innovations Management and Innovation Project
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: AM501014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Z: Schilling, M. A., & Shankar, R. (2019). Strategic management of technological innovation. McGraw-Hill Education.

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

D: Dodgson, M., Gann, D. M., & Phillips, N. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of innovation management. OUP Oxford.

D: Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons.

D: Veber, J., Scholleová, H., Špaček, M., Švecová, L., & Ostapenko, G. F. (2016). Management inovací. Management Press.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy, simulační hra, aktivní účast na seminářích

Zkouška: bodované aktivity zápočtu + zkouška formou eseje

Sylabus
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Úvod do Inovačního managementu

Inovace obchodního modelu: E-commodities

Inovace manažerských nástrojů

Zlá krev

Jak (ne)změnit specifikaci: DTC - nová generace výrobku

Otevřená inovace

Sociální inovace

10 typů inovací

Co dělají úspěšní inovátoři

Digitalizace: efektivita versus růst

Komoditizace: Jak odvést zákazníka od fokalizace na cenu.

Inovační management v kostce

Zdroje inovací

Výběr inovačních projektů

Kolaborativní inovační strategie

Ochrana inovací

Řízení inovací

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné testy, simulační hra, aktivní účast na seminářích

Zkouška: bodované aktivity zápočtu + zkouška formou eseje

 
VŠCHT Praha