PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Oceňování podniku a projektů - M501040
Anglický název: Business and Project Valuation
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Mařík, M: Metody oceňování podniku. Ekopress, 2018

Damodaran, A.:Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition, 2012

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

Zápočet: 10 bodů průběžná práce, 40 bodů průběžný test, 50 bodů projekt ocenění reálného podniku. Podmínka min. 60 bodů.

Zkouška: Písemná a ústní.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

1. Hodnota a cena, kategorie hodnoty. Právní úpravy oceňování.

2. Podnik a jeho vývoj, stav, okoli a další atributy ovlivňující hodnotu.

3. Metody ocenění podniku. Postup ocenění. Metoda a její volba.

4. Majetkové metody.

5. Tržní metody.

6. Výnosové metody.

7. Strategická analýza, predikce vývoje trzeb.

8. Finanční plán, metody odhadu, revize.

9. DCF, FCFE, FCFF, EVA

10. Diskontní míra, odhad nákladů kapitálu vlastního i cizího.

11. Modely - stabilní, dvoufázový, třífázový. Volba metody v závislosti na stavu a možném vývoji firmy.

12. Citlivostní analýza.

13. Projekt jako součást firmy - přístup k hodnocení.

14. Reálně opční metodika.

 
VŠCHT Praha