PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Evropská unie a politiky a nástroje udržitelnosti - M501054
Anglický název: European Union, Policies and Tools for Sustainability
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - seznámit se s hlavními legislativními a exekutivními strukturami dnešní Evropské unie a porozumět jim; - analyzovat a kriticky posoudit fungování těchto struktur s využitím koncepčních a teoretických nástrojů komparativní politiky; - ocenit a umět vysvětlit měnící se povahu politického procesu v Evropské unii a roli, kterou hrají politické strany, zájmové skupiny, sociální hnutí a veřejné mínění; - posoudit úlohu a vliv států na politický proces EU; - interpretovat a kriticky vyhodnotit hlavní problémy současné politické debaty v EU.
Literatura
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Povinná:

BACHTLER, John, BEERKOWITZ, Peter, HARDY, Sally, MURAVSKA, Tatjana (Eds.). EU Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. London and New York: Routledge, 2017. ISBN 9780367668020.

BEREND, Ivan T. The History of European Integration. A new perspective. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 9781315622903.

BRAUN, Julie Anna. Regional Policies and European Integration. London: Palgrave Macmillan, 2016. ISBN 978-3-319-67762-0.

HERWEG, Nicole. European Union Policy-Making. The Regulatory Shift in Natural Gas Market Policy. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-49399-2. 10.1007/978-3-319-49400-5.

Doporučující:

BACHTLER, John, MENDEZ, Carlos. EU Cohesion Policy and European Integration. The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. London and New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-754-67421-4.

BRIGUGLIO, L. (ed.). Small States and the European Union Economic perspectives. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1315669021.

GSTÖHL, Sieglinde, LANNON, Erwan. The European Union’s Broader Neighbourhood Challenges and opportunities for cooperation beyond the European Neighbourhood Policy. London and New York: Routledge, 2015. ISBN 9781138776715.

MEDEIROS, Eduardo. Chapter 5: The Role of European Territorial Cooperation (ETC) in EU Cohesion Policy. In: Medeiros, Eduardo (Ed.). European Territorial Cooperation, The Urban Book Series. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-74886-3. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74887-0_5

NOVOTNÝ, Lukáš, NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, ROSŮLEK, Přemysl (Eds.). Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union - unter besonderer Berücksichtigung des sächsisch-tschechischen Grenzraums. Hamburg: Verlag Dr. Kováč. Fachverlag für wissenschaftliche Literatur, 2012. ISBN 978-3-8300-6513-5.

NOVOTNÝ, Lukáš. Sociology of European Integration. Sociologia 48(2), 2016, 119-138.

TELÓ, Mario (ed.). European Union and New Regionalism Competing Regionalism and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1472434395.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (13.12.2020)
  • aktivní účast na hodinách; referát
  • dílčí výzkumné aktivity (zadávané na hodinách)
  • písemný test
Sylabus
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

1. Úvod

2. Historie evropské integrace, teorie evropské integrace

3. Politický systém EU; instituce EU (Rada, Komise, Parlament, Soudní dvůr)

4. Policy-making v EU

5. Jednotný trh EU

6. Regionální politika a koheze

7. Společná zemědělská politika

8. Ekonomická a měnová unie

9. Justice a vnitřní vztahy

10. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

11. Sociální politika EU

12. Zájmové skupiny, lobbying a demokracie v EU

13. Česká republika a EU

14. Budoucnost EU

 
VŠCHT Praha