PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Marketing a PR - M501055
Anglický název: Marketing and Public Relations
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)
Marketing a Public Relations jsou úzce propojené disciplíny. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že marketing se zaměřuje na prodej nebo propagaci produktu nebo služby, zatímco PR se zabývá udržováním pozitivní pověsti společnosti, organizace nebo osoby. V rámci tohoto kurzu budou studenti seznámeni s marketingovými nástroji a technikami v kombinaci s aspekty strategického marketingu, jako je chování kupujících, marketing mezinárodního obchodu, marketing a správa služeb a marketing sociálních médií. Kurz bude také zaměřen na poznání fungování hromadných sdělovacích prostředků, marketingu a public relations. Koncipován je tak, aby vám pomohl stát se vysoce efektivním manažerem a kreativním myslitelem, získáte koncepční, analytické, přístupy k řešení problémů v oblasti marketingu a PR, potřebné pro sebevědomé fungování v dynamickém prostředí. Naučíte se také psát tiskové zprávy, distribuovat je a rozvíjet trvalé a produktivní pracovní vztahy s novináři a redaktory. Poslední část kurzu bude o porozumění základům lobbyingu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)
  • Studium aspektů komunikace a reputace značky, digitálního marketingu, mezikulturních problémů v marketingu a strategie a řízení značky;
  • Práce na konkrétních projektech z oblasti marketingu a PR
  • analýza toho, jak kulturní a sociální rozdíly ovlivňují nákupní chování a jak pomocí efektivního brand managementu konkurovat na globálním trhu.

Literatura
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)

Core:

Armstrong, Gary; Kotler. Philip Kotler. Marketing: An Introduction. London: Pearson College Div., 2010. ISBN 978-0-131-86591-4.

Fitch, Kate. Professionalizing Public Relations. History, Gender and Education. London: Palgrave macmillan, 2017. ISBN 978-1-137-57308-7. 10.1057/978-1-137-57309-4

Kotler, Philip; Kartajaya, Hermawan; Setiawan, Iwan. Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. Warsaw: MT Biznes, 2017. ISBN 978-83-8087-191-5

Supplementary:

Gordon, Stacy. Strategic Influence in Legislative Lobbying. Context, Targets, and Tactics. London: Palgrave macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-52239-9. 10.1057/9781137522405.

Kompella, Kartikeya (Ed.). Marketing Wisdom. Cham: Springer. ISBN 978-981-13-4283-7. 10.1007/978-981-10-7724-1.

Novotný, Lukáš. Marketing Communication and Cross-Border Tourism: Case Study of Young People in the Czech-German Borderland. In: Kusá, Alena; Zaušková, Anna; Bučková, Zuzana (Eds.). MARKETING IDENTITY - Offline Is the New Online. Trnava: Faculty of Mass Media Communication. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2020, 682-694. ISBN 978-80-572-0038-3.

Watson, Tom. Western European Perspectives on the Development of Public Relations. Other Voices. London: Palgrave macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-42749-6. 10.1057/9781137427519.

Wirtz, Bernd W. Media Management. Strategy, Business Models and Case Studies. Cham: Springer, 2020. ISBN 978-3-030-47912-1. 10.1007/978-3-030-47913-8.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (06.12.2020)
  • písemný test a ústní zkouška.
  • zápočet bude udělován na základě docházky, aktivity na hodinách a dle úrovně samostatných prací.
Sylabus -
Poslední úprava: Králová Petra Ing. Ph.D. (06.12.2020)

1. Marketing. Marketingové koncepce.

2. Analýza prostředí. Marketingové strategie.

3. Marketingový výzkum.

4. Zákazník. Nákupní chování.

5. Segmentace.Targeting. Positioning.

6. Produkt. Brand. Komunikační Mix.

7. Cena. Distribuce.

8. Sustainable marketing. Green marketing vs. Sustainable marketing

9. Marketing & turismus

10. Politický marketing and PR

11. Marketing regionů a měst + branding

12. Efektivní Public Relations

13. Media relations

14. Lobbying: Teorie, praktiky, případové studie.

 
VŠCHT Praha