PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Odborná průmyslová praxe I - M504003
Anglický název: Specialised Industrial Practical Training I
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět Odborná průmyslová praxe I zahrnuje 3 týdny (1 den v týdnu semestru). Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení práce technologa v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Odborná průmyslová praxe bude navazovat na exkurze a praxe absolvované v předchozím studiu. Studenti se na vybrané jednotce seznámí s činností výrobního týmu a budou řešit přidělené technologické úkoly zadané vyučujícím. Studenti se seznámí s jednotlivými činnostmi technologa. Součástí praxe bude detailní poznání konkrétní výrobní jednotky včetně studentem zpracované rešerše na studovanou technologii a její moderní trendy včetně možnosti zvýšení udržitelnosti. Studenti v rámci praxe budou mít přístup na provozní data a dokumentaci, kterou využijí při řešení zadaných úkolů. Významnou součástí praxe bude zpracování a vyhodnocení souboru procesních dat. V rámci poznání výrobní jednotky a řešení dílčích úkolů budou studenty definována doporučení pro zlepšení, která budou prezentována vyučujícímu a zástupcům výrobní jednotky. V rámci těchto doporučení bude také definován a popsán úkol/idea, která bude studentům sloužit jako zadání pro navazující předmět Odborná průmyslová praxe II. Studenti vypracují ucelenou zprávu z praxe a zároveň vypracují a přednesou cca. 15minutovou prezentaci se zaměřením na další činnosti na studované výrobní jednotce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení práce technologa v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Odborná průmyslová praxe bude navazovat na exkurze a praxe absolvované v předchozím studiu.

Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Provozní reglement a interní dokumenty vybrané jednotky ORLEN Unipetrol

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

• Výukové materiály od garanta předmětu a přednášejících

• Veřejně dostupné informace o rafinérských a petrochemických technologiích (internet)

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Průmyslová praxe bude realizována v rafinérsko-petrochemickém komplexu (případně v dalších chemických areálech) v oblastech:

• Úprava a zpracování ropy

• Štěpné procesy zpracování těžkých ropných frakcí

• Výroba vodíku

• Výroba základních monomerů pro petrochemii

• Výroba polymerů

• Výroby páry a elektrické energie

• Zpracování odpadních vod

• Chemické procesy v dalších chemických areálech

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Vypracovaná souhrnná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu popisující realizované aktivity, technologická zjištění a provozní doporučení. Prezentace odpovídající 15 minutám pro prezentaci výstupů.

 
VŠCHT Praha