PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Odborná průmyslová praxe II - M504005
Anglický název: Specialised Industrial Practical Training II
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Předmět Odborná průmyslová práce II zahrnuje 3 týdny. Předmět Odborná průmyslová praxe II je navazující. Cílem předmětu je komplexní zpracování definovaného inženýrského úkolu studentem v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Studenti se na vybrané jednotce v rámci předmětu Odborná průmyslová praxe I seznámili s konkrétní jednotkou a v rámci poznání výrobní jednotky definovali a popsali úkol/ideu pro další zpracování. Studenti tento problém samostatně rozpracují do detailu a s využitím procesních dat, případně pomocí simulačních prostředků navrhnou jeho řešení. Navržená řešení budou diskutovat s vyučujícím. Studenti budou komunikovat se zaměstnanci výrobních týmů a dalších oddělení. Studenti budou seznámeni s celým procesem, nikoli pouze s jednou jednotkovou operací. Řešení projektu bude zahrnovat popis problému, návrh jeho řešení, odhad předpokládané časové náročnosti a analýzu nákladů a přínosů v případě realizace navržených opatření. Výstupem z praxe bude zpráva, která bude popisovat jednotlivé kroky a závěrečné hodnocení navrženého postupu.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Cílem předmětu je komplexní zpracování definovaného inženýrského úkolu studentem v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech.

Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

• Provozní reglement a interní dokumenty vybrané jednotky ORLEN Unipetrol

• Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

• Výukové materiály od garanta předmětu a přednášejících

• Veřejně dostupné informace o rafinérských a petrochemických technologiích (internet)

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Průmyslová praxe bude realizována v rafinérsko-petrochemickém komplexu (případně v dalších chemických areálech) v oblastech:

• Úprava a zpracování ropy

• Štěpné procesy zpracování těžkých ropných frakcí

• Výroba vodíku

• Výroba základních monomerů pro petrochemii

• Výroba polymerů

• Výroby páry a elektrické energie

• Zpracování odpadních vod

• Chemické procesy v dalších chemických areálech

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Předmět Odborná průmyslová praxe I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Vypracovaná souhrnná zpráva dle předepsané formy, obsahu a rozsahu popisující realizované aktivity a závěry ke zpracovávanému tématu.

 
VŠCHT Praha