PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratorní projekt II - M504006
Anglický název: Laboratory Project II
Zajišťuje: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol (504)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)
Studenti si zvolí projekt z vypsaných témat prací Univerzitního centra Litvínov VŠCHT-FS ČVUT-ORLEN Unipetrol pro aktuální školní rok. Téma projektu bude experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt obhájí před hodnotící komisí (garant předmětu, vyučující).
Literatura
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Z: dle doporučení vedoucího práce, vyučujících, odborníků z praxe

D: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

Sylabus
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

1. Studium literatury

2.-12. Práce na konkrétním výzkumném projektu

13. Příprava prezentace projektu

14. Obhajoba projektu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (25.08.2022)

Vypracování laboratorního projektu (50 %), obhajoba individuálního projektu (50 %). Odevzdání elektronické verze projektu - hodnotí vedoucí práce, následuje ústní obhajoba.

 
VŠCHT Praha