PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální vzdělávací potřeby žáků - M832009
Anglický název: Students with special needs
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Váňová Miroslava doc. PhDr. CSc.
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Domácí příprava na výuku 50
Zkouškový test 25

 
VŠCHT Praha