PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
ICT ve výuce chemie - M832018
Anglický název: ICT in teaching chemisty
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (31.03.2019)
Studenti se v předmětu seznámí s využitím informačních současných i historických informačních a komunikačních technologií používaných při výuce chemie. Výstupem předmětu je vlastní výukový materiál na vybrané téma vypracovaný s využitím probíraných technologií a obhájený před studijní skupinou. Pro výuku je k dispozici učebna vybavená prezentační technikou, interaktivní tabulí a zařízením pro virtuální realitu.
Literatura
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (22.04.2022)

Z: HLAVATÝ, Josef. Didaktická technika pro učitele. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. ISBN 80-708-0479-3.

Z: ŠILHÁNEK, Jaroslav. Chemická informatika. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2002. ISBN 80-708-0465-3.

Z: SPOUSTA, Vladimír. Vizualizace: gnostický a komunikační prostředek edukologických fenoménů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-44203.

Z: KOČIČKA, Pavel a BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2004. xiv, 288 s. ISBN 80-251-0232-7.

Z: GAGE, Jenny. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London: David Fulton Publis, 2006. ISBN 978-1-84312-262-3.

D: ADAMEC, Martin a Veronika HAVELKOVÁ. Applets in Teaching General Chemistry: Chemical Kinetics and Termochemistry. In: Aplimat 2013. Bratislava: STU, 2013, P01-7pp. ISBN 978-80-227-3865-1.

D: SVOBODA, P., LORENZOVÁ, J., SEMRÁD, J., JIRKOVSKÁ, B., MYNAŘÍKOVÁ, L., VALIŠOVÁ, A., ANDRES, P. (2020) Digitální kompetence učitelů středních odborných škol jako výzva současného vzdělávání. Brno, Paido, 291 s. ISBN 978-80-7315-272-7.

D: GASTEIGER, J. a Thomas ENGEL. Chemoinformatics: a textbook. 1. Weinheim: Wiley-VCH, c2003. ISBN 35-273-0681-1.

D: ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-722-6049-9.

D: BĚLOHLÁVKOVÁ, Věra. 33 rad jak úspěšně prezentovat. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0326-9.

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

1. Technické vybavení učeben

2. Prezentační technika

3. Zpracování audia

4. Zpracování videa

5. Mobilní zařízení

6. Rozšířená realita

7. Virtuální realita

8. Interaktivní tabule a displeje

9. Specializovaný software v chemii

10. Výukový software

11. E-learningové systémy

12. Informační zdroje a zdroje výukových materiálů

13. Tvorba výukových materiálů

14. Obhajoba projektu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (10.03.2019)

Aktivní účast na výuce. Vytvoření vlastního výukového materiálu s použitím vybraných technických prostředků. Odprezentování vytvořeného materiálu ve studijní skupině.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha