PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro inženýry I - M834002
Anglický název: English for Engineers I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tomeš Martin Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)
Cílem předmětu je prohloubit jazykové dovednosti v oblasti odborného jazyka se zvláštním důrazem na akademickou angličtinu. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1, C1/C2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

Studenti budou umět používat odpovídající gramatické, lexikální a stylistické prostředky akademické angličtiny.

Literatura -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.

BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English: Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing.

EVANS, Virginia. CPE use of English. Newbury: Express Publishing, 2014. ISBN 978-1-4715-1596-5.

HEWINGS, Martin a Chris SOWTON. Cambridge Academic English: An integrated skills course for EAP, Student's Book, B2 Upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-16520-4.

HEWINGS, Martin, Craig THAINE a Michael MCCARTHY. Cambridge Academic English: An integrated skills course for EAP, Student's Book, C1 Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-16521-1.

KELLY, Keith. Science: Macmillan Vocabulary Practice Series. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0.

LANE, Sarah. Instant academic skills: a resource book of advanced-level academic skills activities. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Cambridge copy collection. ISBN 978-0-521-12162-0.

VINCE, Michael. Macmillan English grammar in context: advanced with key. Oxford: Macmillan, 2008. ISBN 978-1-4050-7054-6.

VINCE, Michael. Language practice for Advanced: English grammar and vocabulary : with key. 4th ed. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46381-3.

Studijní opory -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (09.08.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (09.08.2020)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

1. Specifika akademické angličtiny; SVOMPT

2. Anorganické názvosloví v angličtině

3. Klíčová substantiva v akademické angličtině

4. Problematika členů; Nepravidelné množné číslo

5. Klíčové kvantifikátory v akademické angličtině; Problematika počitatelnosti a nepočitatelnosti

6. Klíčová slovesa v akademické angličtině; Slovesná vazba

7. Shoda přísudku s podmětem v angličtině; Opakování časů

8. Modalita v akademické angličtině

9. Pasívní konstrukce v akademické angličtině

10. Klíčová adjektiva a adverbia v akademické angličtině; Srovnání a kontrast

11. Časové výrazy a ustálená předložková spojení v akademické angličtině

12. Grafy a diagramy

13. Prezentace - pravidla, gramatika a jazyk

14. Zápočtový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (09.08.2020)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

Zápočtový test - 70 %

Docházka 80 - %

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha