PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina pro inženýry II - M834003
Anglický název: English for Engineers II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tomeš Martin Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)
Cílem předmětu je prohloubit jazykové dovednosti v oblasti odborného jazyka se zvláštním důrazem na akademickou angličtinu. Současně si utřídit a prohloubit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1, C1/C2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

Studenti budou umět používat odpovídající gramatické, lexikální a stylistické prostředky akademické angličtiny.

Literatura -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-68939-7.

BRIEGER, Nick a Alison POHL. Technical English: Vocabulary and Grammar. Summertown Publishing.

EVANS, Virginia. CPE use of English. Newbury: Express Publishing, 2014. ISBN 978-1-4715-1596-5.

HEWINGS, Martin a Chris SOWTON. Cambridge Academic English: An integrated skills course for EAP, Student's Book, B2 Upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-16520-4.

HEWINGS, Martin, Craig THAINE a Michael MCCARTHY. Cambridge Academic English: An integrated skills course for EAP, Student's Book, C1 Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-16521-1.

KELLY, Keith. Science: Macmillan Vocabulary Practice Series. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2008. ISBN 978-0-2305-3506-0.

LANE, Sarah. Instant academic skills: a resource book of advanced-level academic skills activities. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Cambridge copy collection. ISBN 978-0-521-12162-0.

VINCE, Michael. Macmillan English grammar in context: advanced with key. Oxford: Macmillan, 2008. ISBN 978-1-4050-7054-6.

VINCE, Michael. Language practice for Advanced: English grammar and vocabulary : with key. 4th ed. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46381-3.

Studijní opory -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

1. Opakování - Angličtina pro inženýry 1; Slovotvorba

2. Organické názvosloví v angličtině

3. Participia a vztažné věty v akademické angličtině

4. Interpunkce

5. Nepřímá řeč v akademické angličtině

6. Popis a jeho role ve výzkumu - gramatické, lexikální a syntaktické prostředky

7. Spojovací výrazy v akademické angličtině

8. Příčina a následek - gramatické, lexikální a syntaktické prostředky

9. Spojování informací a dat do jednoho celku; Koheze textu

10. Analýza výsledků - gramatické, lexikální a syntaktické prostředky

11. Shrnutí a závěr - gramatické, lexikální a syntaktické prostředky

12. Struktura a organizace odborného textu

13.Typické chyby v akademické angličtině

14. Zápočtový test

Vyjádření příčiny a následku, Vedlejší věty příslovečné

3. Stupeň pravděpodobnosti, Modální slovesa

4. Nepřímá řeč v angličtině

5. Vyjádření studijních a výzkumných cílů, Struktury odborného článku v angličtině, tzv. Větné vzorce v odborném článku, Participia

6. Analýza a popis výsledků, Jak se vyhnout opakování stejných výrazů, Fráze a věty obsahující As

7. Popis vědeckých metod, Vztažné vedlejší věty

8. Souvislost a koherence, Spojovací výrazy

9. Srovnání a kontrast v akademické angličtině, Větné příslovce

10. Popis problému, Interpunkce 1

11. Popis situace, Interpunkce 2

12. Popis změny, Shrnutí a závěr

13. Organizace psaného textu

14. Opakování a závěrečný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (08.09.2022)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Chadová Kateřina Mgr. (02.09.2022)

Zápočtový test - 70 %

Docházka - 80 %

 
VŠCHT Praha