PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N101080
Anglický název: Specialized practical training
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Nekvindová Pavla doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ101 (19.11.2012)
Student se seznámí s chemickým provozem popř. prací v chemické provozní laboratoři. Cílem je praktická ukázka běžícího chemického provozu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (05.06.2013)

Studenti budou umět:

orientovat se v chemickém provozu či provozní laboratoři

Literatura -
Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)

webové stránky vybraného podniku

literatura doporučená dohlížejícími pracovníky daného podniku

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)

webové stránky podniku

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ101 (19.11.2012)

Studenti předloží ke kontrole pracovní smlouvu a napíší krátkou zprávu o průběhu praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ101 (19.11.2012)

Po úvodní schůzce si studenti buď samostatně nebo po doporučení garanta vyhledají podnik nebo chemický provoz, popř. laboratoř a domluví termín 14-ti denní praxe. Tuto praxi v daném termínu uskuteční a o průběhu praxe napíší krátkou zprávu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ101 (18.09.2013)

ukončené bakalářské studium

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ101 (18.09.2013)

ukončené bakalářské studium

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 90
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10

 
VŠCHT Praha