PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Buněčná biologie tkáňových systémů - N106032
Anglický název: Cells biology of tissue systems
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Z//Je záměnnost pro: B126005, N126033
 
VŠCHT Praha