PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N106080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jandová Jitka doc. Ing. CSc.
Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Studenti absolvují dvoutýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické znalosti potřebné pro své budoucí zaměstnání.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Studenti budou umět:

Prakticky využít znalosti získané při studiu.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Z: Vojtěch D., Kovové materiály, VŠCHT Praha, 2006, 8070806001.

D: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

D: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/index.htm

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jandová Jitka doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Laboratoř oboru

Úvod do studia materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40

 
VŠCHT Praha