PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv - N107010
Anglický název: Corrosion and Application of Refractories and Inorganic Binders
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Škvára František doc. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: M107005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VED107 (27.11.2012)
Předmět je zaměřen na korozi a aplikace žárovzdorných materiálů a betonu. V předmětu jsou rozebírány jednotlivé formy korozních dějů žárovzdorných materiálů a betonu a způsoby jejich ochrany. Dále jsou rozebírány formy aplikací žárovzdorných hmot a betonu. Důraz je kladen na materiálovou stránku žárovzdorných hmot a betonu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Škvára František doc. RNDr. DrSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Teoretické a praktické principy koroze a užití žáruvzdorných materiálů a betonu.

Principy ochrany žáruvzdorných materiálu a betonu před korozí.

Principy strojních zařízení používaných při užití žáruvzdorných materiálů a betonu.

Literatura -
Poslední úprava: VED107 (07.12.2012)

Z: F.Škvára: Technologie anorganických pojiv, skripta VŠCHT

Z: J.Kutzendörfer: Koroze žárovzdorných materiálů, Silikátová spol. 1998

D: H.F.W.Taylor: Cement Chemistry

D: P.Pytlík: Technologie betonu

D: J.Stark, B.Wicht: Dauerhaftigkeit von beton

D: J.Skalny, J.Marchand, I.Odler: Sulfate attack on concrete

D: C.L.Page, M.M.Page (ed.): Durability of concrete and cementcomposites

D: H.Böhni (ed.): Corrosion in reinforced concrete structures

D: Laboratorní metody v obroru silikátů

D: J.Kutzendörfer: Žárovzdorné materiály 1,2 skripta VŠCHT

D: J.Kutzendörfer:Žárovzdorné materiály 1 až 5, Silikátová společnost

Studijní opory -
Poslední úprava: Škvára František doc. RNDr. DrSc. (15.11.2012)

Viz doporučená literatura

Interní CD s prezentací přednášek a skript, CD obdrží studenti na předáškách spolu s přístupovým heslem)

Sylabus -
Poslední úprava: Škvára František doc. RNDr. DrSc. (15.11.2012)

1.Teoretické základy koroze pevných látek

2. Rozpouštění pevných látek kapalinami

3. Druhy koroze

4.Vliv jednotlivých faktorů nakorozi, vliv vyzdívkového materiálu

5. Vliv fázového rozhraní, vliv času a teploty

6. Laboratorní metody zkoušení koroze

7. Vyzdění provozních agregátů

8.Materiálová charakteristika betonu

9.Žárobetony

10.Vlastnosti betonů

11.Výroba betonu

12.Síranová koroze, chloridová koroze

13.Koroze zmrazováním a roztáváním

14.Koroze výztuže, Alkalicko-křemičitá reakce v betonu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škvára František doc. RNDr. DrSc. (15.11.2012)

Technologie anorganických pojiv

Technologie keramiky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha