PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Technologie keramiky - N107015
Anglický název: Technology of Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M107010
Pro druh:  
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Gregorová Eva Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M107010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (16.11.2012)
Předmět podává ucelený přehled o keramické vědě a technologii. V první, obecné části, je podán přehled o surovinách, keramické technologii jako celku a o mikrostruktuře a vlastnostech keramiky. Ve druhé, speciální části, jsou probrány hlavní skupiny keramických materiálů z hlediska chemického (oxidová, neoxidová, silikátová keramika) a mikrostrukturně-aplikačního (materiály žárovzdorné, kompozitní, porézní a celulární, funkční, bio- a nanomateriály).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

Studenti budou umět:

Detailně klasifikovat a vysvětlit jednotlivé keramické suroviny, keramické procesy (tvarování, sušení, výpal atd.), keramické mikrostruktury a vlastnosti keramických materiálů jak v obecné rovině, tak zvlášť pro jednotlivé materiálové skupiny keramiky rozdělené podle hledisek chemických (oxidová, neoxidová, silikátová), mikrostrukturních (kompozitní, porézní / celulární, nanokeramika) a aplikačních (žárovzdvzdorná, funkční a biokeramika). Absolvováním tohoto předmětu získávají studenti ucelený a detailní soubor znalostí nutných pro práci ve výzkumu a vývoji keramických materiálů a procesů.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Z: Kingery W.D., Bowen H.K., Uhlmann D.R.: Introduction to Ceramics (second edition). Wiley, New York 1976 (ISBN 0-471-47860-1).

Z: Rahaman M. N.: Ceramic Processing and Sintering (second edition). Marcel Dekker, New York 2003. (ISBN 0-8247-0988-8).

Z: Brook R. J. (ed.): Processing of Ceramics (= vols. 17a and 17b of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

Z: Lee W.E., Rainforth W.M.: Ceramic Microstructures � Property Control by Processing. Chapman & Hall, London 1994. (ISBN 0-412-43140-8).

Z: Swain M. (ed.): Structure and Properties of Ceramics (= vol. 11 of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

Z: Richerson D. W.: Modern Ceramic Engineering (third edition). CRC Taylor and Francis, Boca Raton 2006. (ISBN 1-57444-693-2).

D: Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press , Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).

D: Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials � New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

D: Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

D: Pabst W., Hostaša J.: Thermal conductivity of ceramics � from monolithic to multiphase, from dense to porous, from micro to nano, pp. 1-112 in Wythers M.C. (ed.): Advances in Materials Science Research. Nova Science, New York 2011. (ISBN 978-1-61209-821-0).

Studijní opory -
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (16.11.2012)

Gregorová E., Pabst W.: Ceramic Technology - An Electronic Textbook. ICT Prague 2007 (accessible via http://vscht.cz/sil/keramika/index.hmtl).

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

1. Suroviny a jejich charakterizace

2. Tvarování

3. Sušení a vyhořívání pojiv

4. Výpal a slinování

5. Mikrostruktura a vlastnosti

6. Silikátová keramika

7. Žárovzdorné materiály

8. Oxidová keramika

9. Neoxidová keramika

10. Keramické kompozity a funkčně gradované materiály

11. Porézní a celulární keramika

12. Funkční keramika

13. Biokeramika a biomimetické procesy

14. Nanomateriály a nanotechnologie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (16.11.2012)

Anorganické nekovové materiály (N107001)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (21.11.2012)

Podmínka k získání zápočtu je úspěšné absolvování dvou zápočtových písemek během semestru. Zkouška je ústní a týká se celé látky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
Účast na seminářích 0,5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha