PředmětyPředměty(verze: 879)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Technologie keramiky - N107015
Anglický název: Technology of Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M107010
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl. Min.
Gregorová Eva Ing. CSc.
Z//Je záměnnost pro: M107010
Anotace -
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (16.11.2012)
Předmět podává ucelený přehled o keramické vědě a technologii. V první, obecné části, je podán přehled o surovinách, keramické technologii jako celku a o mikrostruktuře a vlastnostech keramiky. Ve druhé, speciální části, jsou probrány hlavní skupiny keramických materiálů z hlediska chemického (oxidová, neoxidová, silikátová keramika) a mikrostrukturně-aplikačního (materiály žárovzdorné, kompozitní, porézní a celulární, funkční, bio- a nanomateriály).
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl. Min. (01.08.2013)

Students will be able to:

classify and explain in detail the different ceramic raw materials, ceramic processing steps (shaping, drying, firing etc.), ceramic microstructures and properties of ceramic materials in general and in particular for the individual classes of ceramic materials grouped according to chemical criteria (oxide, non-oxide, silicate), microstructure (composites, porous / cellular ceramics, nanoceramics) and applications (refractories, functional and bioceramics). In this course the students will gain a self-contained and detailed base of knowledge necessary for work in the research and development of ceramic materials and processes.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Z: Kingery W.D., Bowen H.K., Uhlmann D.R.: Introduction to Ceramics (second edition). Wiley, New York 1976 (ISBN 0-471-47860-1).

Z: Rahaman M. N.: Ceramic Processing and Sintering (second edition). Marcel Dekker, New York 2003. (ISBN 0-8247-0988-8).

Z: Brook R. J. (ed.): Processing of Ceramics (= vols. 17a and 17b of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

Z: Lee W.E., Rainforth W.M.: Ceramic Microstructures � Property Control by Processing. Chapman & Hall, London 1994. (ISBN 0-412-43140-8).

Z: Swain M. (ed.): Structure and Properties of Ceramics (= vol. 11 of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

Z: Richerson D. W.: Modern Ceramic Engineering (third edition). CRC Taylor and Francis, Boca Raton 2006. (ISBN 1-57444-693-2).

D: Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press , Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).

D: Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials � New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

D: Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

D: Pabst W., Hostaša J.: Thermal conductivity of ceramics � from monolithic to multiphase, from dense to porous, from micro to nano, pp. 1-112 in Wythers M.C. (ed.): Advances in Materials Science Research. Nova Science, New York 2011. (ISBN 978-1-61209-821-0).

Studijní opory -
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (16.11.2012)

Gregorová E., Pabst W.: Ceramic Technology - An Electronic Textbook. ICT Prague 2007 (accessible via http://vscht.cz/sil/keramika/index.hmtl).

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (25.01.2007)

1. Raw materials and their characterization

2. Shaping

3. Drying and binder removal

4. Firing and sintering

5. Microstructure and properties

6. Silicate ceramics

7. Refractories

8. Oxide ceramics

9. Non-oxide ceramics

10. Ceramic composites and functionally graded materials

11. Porous and cellular ceramics

12. Functional ceramics

13. Bioceramics and biomimetic processing

14. Nanomaterials and nanotechnology

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Gregorová Eva Ing. CSc. (16.11.2012)

Anorganické nekovové materiály (N107001)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl. Min. (21.11.2012)

Podmínka k získání zápočtu je úspěšné absolvování dvou zápočtových písemek během semestru. Zkouška je ústní a týká se celé látky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
Účast na seminářích 0,5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha