PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt I - N107018
Anglický název: Laboratory Project I
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Rada Miroslav Ing. CSc.
Horkavcová Diana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)
Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce, které nemusí přímo souviset s budoucí diplomovou prací. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů na ústavu a jsou koncipována pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma.Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně ji ve formě posteru může obhajovat v rámci SVK.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.08.2013)

Students will be able to:

Work individually and systematically on a research project

Literatura -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

Z: odborné časopisy z databází Web of Science, Scopus

Z: Sklář a keramik, Journal of Non-Crystalline Solids

Studijní opory -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

elektronické databáze http://knihovna.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (15.08.2013)

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Sepsání semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

Laboratoř anorganické chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha