PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Koroze biomateriálů - N107030
Anglický název: Corrosion of Biomaterials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: B107006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (29.07.2013)
Předmět poskytne studentům základní přehled o interakci materiálů s prostředím lidského organizmu. Studenti se seznámí se spektrem typů korozního napadení a degradačních mechanizmů, metodami užívanými při testování in vitro a volbou materiálu pro specifické aplikace. Pozornost bude věnována úpravám povrchu materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (29.07.2013)

Studenti budou umět:

charakterizovat principy korozních procesů kovových, polymerních a anorganických nekovových biomateriálů

popsat a identifikovat typy korozních napadení a jejich mechanizmy

hodnotit materiály z hlediska koroze v organizmu

Literatura -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (02.08.2013)

Z: Helebrant A., Maryška M., Matoušek J.: Hodnocení koroze křemičitých skel ve vodném prostředí. Sklář a Keramik 46, 164-169 (1996)ISSN 0037-637X

Z: Black J.: Biological Performance of Materials., CRC Press, Boca Raton 2010 ISBN 9780849339592

Z: Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2011, ISBN 9788070807880

D: Ramakrishna S., Biomaterials., CRC Press, Boca Raton 2010 ISBN 978-1-4200-4781-3

D: Helsen J.A., Breme H.J., Metals as Biomaterials., Wiley, NY 2005 ISBN 0-471-96935-4

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997)ISSN 0862-5468

D: McCaulye R.A.: Corrosion of Ceramics. Marcel Dekker Inc. New York 1995 ISBN 0-8247-9448-6

D: N.C.Billingham: Degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation. Ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000, ISBN 3527295054

D: Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981, ISBN 3446132643

Studijní opory -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (29.07.2013)

prezentace přednášek v elektronické formě k dispozici u vyučujících

Sylabus -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (29.07.2013)

1. Základní pojmy, koroze a degradace

2. Prostředí lidského organizmu

3. Kovové biomateriály, principy a mechanizmy korozních procesů

4. Druhy koroze kovů

5. Modifikace povrchu kovových biomateriálů

6. Polymerní materiály, základní pojmy, tepelná degradace, oxidace polymerů

7. Atmosférické stárnutí, fotochemické děje, vliv ionizujícího záření, stabilizace polymerů

8. Biologická a chemická koroze polymerů, odolnost nejběžnějších polymerních biomateriálů

9. Anorganické nekovové materiály, jejich interakce s kapalinami, základní děje a mechanismy

10. Modely kongruentního a inkongruentního rozpouštění, vliv složení a mikrostruktury na kinetiku rozpouštění

11. Využití koroze skel a sklokeramiky při přípravě resorbovatelných a bioaktivních materiálů

12. Metody studia interakce materiál-tělní prostředí

13. Volba biomateriálů

14. Informační zdroje

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc. (29.07.2013)

Fyzikální chemie I

Biomateriály pro medicínské využití

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha