PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Separační procesy - N111016
Anglický název: Separation Processes
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M111005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)
Předmět je zaměřen na separační procesy používané v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Důraz je kladen na teorii a aplikaci moderních separačních procesů, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění principům preparativní kapalinové chromatografie a adsorpčních procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného adsorpci a stanovení adsorpčních izoterem.
Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Z: J. Hanika: Speciální separační procesy, skripta VŠCHT, Praha (1998), 80-7080-242-1.

Z: J. D. Seader, E. J. Henley: Separation Process Principles, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2006), 0470481838.

D: R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot: Transport Phenomena, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York (2007), 0470115394.

D: R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling: The Properties of Gases & Liquids, 4th edition, McGraw-Hill, Boston (1987), 0470115394.

D: D. M. Ruthven: Principles of Adsorption and Adsorption Processes, John Wiley & Sons, New York (1984), 0471866067.

D: R. Taylor, R. Krishna: Multicomponent Mass Transfer, John Wiley & Sons, New York (1993), 0471574171.

Studijní opory -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Přednášející poskytuje na požádání kopie přednášek v elektronickém formátu (PDF).

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.03.2009)

Tři zápočtové testy, které všechny musí být hodnoceny alespoň 17 body ze 40 možných. Ústní zkouška.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (04.03.2009)

Syllabus

1. Introduction and the course justification

Specific position of small-scale technologies in chemical industry, features of pharmaceutical processes,

scale-up in engineering of pharmaceutical processes, design and optimization of batch processes, more complex

cases of process development

2. Material and Enthalpy Balances

Rules for formulation of balances, derivation of equations, a typical apparatus - a column with

the counter-current flow of phases, solution of equations

3. Liquid Extraction (Solvent Extraction)

Solvent selection, types of extractors, process design, mass balance, solutions of non-linear equations, a

case study

4. Solid -- Liquid Extraction (Leaching, Percolation, Infusion)

Definition (mechanism, process methods), examples of applications, types of extractors, process design, mass

balance, numerical solution of non-linear equations, process control, an example of calculation

5. Supercritical Extraction

Definition, thermodynamic basis, types of extractors, process design, process control, industrial applications

6. Liquid Chromatography

Introduction and definitions, classification, techniques (methods), equipment, stationary and mobile phases

7. Adsorption

Definitions and basic quantities, Gibbs adsorption isotherm, models of adsorption isotherms, multicomponent

adsorption isotherms, estimation of isotherm parameters

8. Preparative Liquid Chromatography

Models of chromatographic columns, process design, equilibrium data acquisition

9. Adsorption Processes

Microporous adsorbents, basic characteristics of the processes, cyclic batch systems (CBS), desorption

(regeneration) methods for CBS, continuous countercurrent systems (CCS), comparison of chromatographic

processes and CCS

10. Freeze Drying (Lyophilization)

Introduction, benefits of freeze drying, freezing, freeze drying, rates of freeze drying, process equipment

11. Membranes and Mass Transfer

Introduction, fundamentals, principles of membrane processes, mass transfer in membranes, types of membranes

12. Membrane Separation Processes

Types of membrane processes, preparation and membrane module construction, concentration polarisation and

membrane fouling

13. Crystallisation

Basic definitions, phase equilibrium, basic balances, formation of nuclei, kinetics of crystal growth,

hydrodynamic properties of suspensions, control of crystal shape, product properties, methods of

crystallisation, sublimation and desublimation

14. Crystallisers

classification of crystallisers, design of crystallisers

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (14.02.2012)

chemické inženýrství, fyzikální chemie, analytická chemie, matematika, základy programováni v MATLABu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čapek Pavel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Chemické inženýrství I

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,2 33
Práce na individuálním projektu 0,4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 27
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 136 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha