PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N111080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Zapletal Martin Ing. Ph.D.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N963003
Anotace -
Poslední úprava: Kurc Ladislav Ing. CSc. (14.11.2012)
Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání. Předmět je zaměřen jednak na aplikaci získaných odborných dovedností v praktické činnosti, jednak seznamuje studenta s formálními náležitostmi praktické činnosti (přijetí do pracovního vztahu, bezpečnostní školení, zvyklosti pracoviště), součástí předmětu je také vypracování závěrečná zpráva. Ta obsahuje jednak chronologický výčet prováděných činností a také technický popis uzlu, který si student zvolí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kurc Ladislav Ing. CSc. (14.11.2012)

Studenti budou trénovat a budou umět:

  • prakticky využít znalosti získané při studiu
  • aplikvat znalosti nabyté ve výuce ostatních předmětů ve výrobním procesu nebo službách
  • řešit dílčí úkol jako součást týmu
  • vypracovat technický popis zvoleného uzlu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)

Z: Provozní dokumentace přidělené technologie

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ111 (28.08.2013)

1. Introduction to the operation of the company or research institution

2. The tour of the company or institution

3. Choosing described unit and its detailed study

4. Participation in the activities of the unit entity and implementation of assigned tasks

5. Written evaluation and preparation of a report on the practice

6.The defense of the final report

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ111 (12.12.2012)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha