PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie zpracování polymerních materiálů - N112006
Anglický název: Technology of Polymeric Materials Processing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B112004
Pro druh:  
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Záměnnost : B112004
Je záměnnost pro: B112004
Anotace -
Poslední úprava: TAJ112 (15.08.2013)
Jsou prezentovány principy technologických pochodů při zpracování plastů a kaučuků. Návaznost na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, předmět dále souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat základní technologie zpracování polymerních materiálů včetně technologických a materiálových limitů.

Vybrat vhodnou technologii pro daný výrobek.

Literatura -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Z: Kuta A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. ISBN: 80-7080-367-3

D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3

D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

D: Giles H.F., Wagner J.R., Mount E.M.: Extrusion:The Definitive Processing Guide and Handbook. William Andrew, Norwich, New York 2005. ISBN: 0-815-1473-5

D: Bhowmick A.K., Malcolm M.H., Benarey H.A.: Rubber Product Manufacturing Technology. Marcel Dekker, 1994. ISBN: 0-8247-9112-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

Kuta A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. ISBN: 80-7080-367-3

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Kontrola studia se uskutečňuje formou průběžných testů. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem. Součástí hodnocení jsou výsledky testů.

Sylabus -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (18.07.2012)

1. Přípravné zpracování - doprava surovin, míchání a hnětení, granulace, mletí.

2. Vytlačování - vytlačovací stroje, děje ve šnekovém vytlačovacím stroji.

3. Vytlačovací hlavy vytlačovací linky, měření, regulace.

4. Válcování - kalandry, kompenzace prohnutí válců, výroba fólií, pogumování kordů.

5. Lisovací technologie - lisování a přetlačování, lisy.

6. Vstřikování - vstřikovací a uzavírací jednotka, základní technologické parametry.

7. Modifikace vstřikovacího procesu.

8. Formy - typy, základní konstrukční prvky. Zásady navrhování výlisků.

9. Tvarování za tepla.

10. Výroba lahví a dutých předmětů - vytlačovací a vstřikovací vyfukování.

11. Máčení, natírání, odlévání a lití, lepení, lakování.

12. Reakční vstřikování, zvlákňování, výroba laminátů, výroba lehčených materiálů.

13. Doplňkové technologie - svařování, povrchové úpravy, obrábění plastů.

14. Zpracování polymerního odpadu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Jsou vyžadovány vstupní znalosti základních kurzů fyziky, fyzikální chemie, chemického inženýrství.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Fyzikální chemie, Chemické inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha