PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Gumárenské suroviny a jejich zpracování - N112009
Anglický název: Elastomers and Rubber Compounding Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112003
Pro druh:  
Garant: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M112003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (15.07.2013)
The subject deals with history and significance of rubber industry, characteristic properties of rubbers and rubber compounding materials, chemical reactions occurring at rubber processing, structure of rubber and its changes due to aging and utilization of waste rubber. At the end, fundamentals of rubber compound formulation are discussed.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (15.07.2013)

Students will be able to:

specify basic properties of raw and vulcanized rubber

describe the structure of vulcanizate network from the physical and chemical point of view

understand the principles of processes of plastication of raw rubber, vulcanization of rubber compound, rubber reclaiming and recycling

orient themselves in raw materials used in rubber industry, i.e. both rubbers and additives; explain function of these additives and name some examples

master the principia of rubber compounds formulation, choose the rubber suitable for particular application

Literatura -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (15.07.2013)

R: Ducháček V.,Hrdlička Z.:Gumárenské suroviny a jejich zpracování,4.vydání.Vydavatelství VŠCHT,Praha 2009.ISBN 978-80-7080-713-2.

A: Kyselá G.,Hudec I.,Alexy P.:Výroba a spracovanie kaučukov a gumy.STU Bratislava,Bratislava 2010,ISBN 978-80-227-3324-3.

A: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ.,1st and 2nd edition,New York,1964-1991,v současné době dostupná v elektronické podobě,4th edition,1999-2010,elektronická knihovna VŠCHT.

A: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley Verlag Gmbh, 7th edition,2010,elektronická knihovna VŠCHT.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (14.11.2012)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-713-2/

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-003/

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Kontrola studia formou 4 písemných testů v průběhu semestru. Zkouška se získá absolvováním minimálně 3 ze 4 testů zadaných během semestru s prospěchem minimálně dostatečným nebo závěrečným testem s prospěchem rovněž minimálně dostatečným a prokazatelnou znalostí látky charakterizované sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1. Přírodní a syntetické kaučuky, vývoj gumárenského průmyslu.

2. Charakteristické vlastnosti kaučuku a pryže.

3. Chemické reakce při zpracování kaučuku.

4. Struktura pryže (ideálního a reálného vulkanizátu).

5. Chemické a fyzikální změny při exploataci a stárnutí pryže.

6. Regenerace a problematika využití odpadní pryže (recyklace).

7. Gumárenské chemikálie (vulkanizační a antidegradační systémy).

8. Plniva, promotory, změkčovadla a zvláštní přísady do kaučuků.

9. Hlavní druhy kaučuků a základy skladby kaučukových směsí.

10. Suché kaučuky pro všeobecné použití.

11. Suché kaučuky olejovzdorné.

12. Suché kaučuky teplovzdorné.

13. Termoplastické elastomery a kapalné kaučuky, tvrdá pryž.

14. Kaučukové latexy (na základě přírodního a syntetického kaučuku).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Vyžadované vstupní znalosti jsou: obecná, anorganická, organická a fyzikální chemie v rozsahu základních předmětů na VŠCHT, makromolekulární chemie, fyzika polymerů a metody charakterizace polymerních látek.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Makromolekulární chemie, Fyzika polymerů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha