PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů - N112014
Anglický název: Recycling and Ecological Aspects of Polymer Applications
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112007
Pro druh:  
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M112007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (31.07.2013)
The subject is focused on the characterization of main groups of products based on polymeric materials, especially fibers, adhesives, wrapping, products in engineering, boot and rubber industry. An attention is focused on recycling of polymeric waste.
Literatura -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (31.07.2013)

R:Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2000, 8070802413

R:Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/ALFA, Praha 1989

A:R.J.Hernandes, S.E.M.Selke, J.D.Culter: Plastic Packaging. Properties,Processing, Aplications, Regulations, Hanser Publisher, Munch, 3446214046

A:Handbook of adhesive technology, A.Pizzi, K.L.Mittal, NY Dekker 2003, 0824709861

A:Scheirs J.: Polymer Recycling, Wiley 2003,0471970549

A:Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů, TU Ostrava, 1997, 8070785055

A:G.Akovali: Polymers in Construction, Rapra technology Lmtd, 2005, 1859574688

A:Azapagic A., Emsley A., Hamerton I.: Polymers, the Enviroment and Sustainable Development, Wiley 2003, 0471877409

Studijní opory
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (07.12.2012)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (31.07.2013)

1.Historie zpracování polymerů na pryže, plasty a vlákna

2.Chemická vlákna: hodnocení vláken, klasifikace, vlastnosti,

3.Úprava vláken, použití, netkaný textil

4.Adheziva: teorie adheze, pevnost spoje, klasifikace a základní typy lepidel,

5.Klasifikace a základní typy nátěrových hmot,způsoby použití,nátěrové hmoty pro antikorozní ochranu

6.Polymery v obalové technice : ekologické aspekty, legislativa, bariérové vlastnosti

7.Plošné jednoduché a vrstvené obalové materiály, tvářené a tvarované obaly, modifikace obalových materiálů

8.Polymery v kožedělném průmyslu : využití polymerů při zpracování přírodních usní, při výrobě chemických usní a obuvnických přípravků, hygienické vlastnosti

9.Polymery ve stavebnictví : izolační, konstrukční a instalační materiály, polymery jako modifikátory stavebních hmot

10.Polymery ve strojírenství : konstrukční plasty, kompozity, charakterizace, sortiment plastů pro elektrotechnické a elektrické aplikace

11.Polymerní odpady: vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance

12.Fyzikální a chemická recyklace, surovinové zhodnocení plastů, ekologické aspekty

13.Separace plastů,detekční techniky, způsoby recyklace PETP,PVC, PO, PS,PA, PU, atd

14.Energetické zhodnocení plastů a pryží, toxické produkty spalování, regenarace pryže

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (07.12.2012)

Makromolekulární chemie, technologie zpracování polymerních materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha