PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Výroba polymerů - N112017
Anglický název: Polymer Manufacturing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M112010
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Merna Jan doc. Ing. Ph.D.
Roda Jan prof. Ing. CSc.
Z//Je záměnnost pro: M112010
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ112 (28.11.2013)
The subject is focused on theoretical fundaments of technological process for polymer manufacture, classical and modern technologies with specificity of individual monomers, manufacture and modification of commodity polymers as well as the preparation of basic industrially produced special polymers. The subject includes a summary of raw sources and methods of polymer manufacture. Each chapter is introduced by industrial ways of corresponding monomers manufacture with focus on their physical, chemical and polymerization properties.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ112 (06.08.2013)

Students will be able to:

Understand basic technological processes and methods for manufacture of polymers and monomers

Describe manufacture of commodity and selected special (co) polymers in broader context: monomer manufacture, composition of polymerization feed, polymerization, product isolation, product properties, processing, and basic application

Select suitable polymer for a given application

Literatura -
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Z:Mleziva J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993, ISBN 80-901570-4-1

Z:Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, 2.doplněné vydání, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 9788085920727

D:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition, New York, 1964-1991, v současné době dostupná v elektronické podobě, 4th edition, 1999-2012, elektronická knihovna VŠCHT

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley - VCH Verlag Gmbh, 7th edition, 2010, on line version, elektronická knihovna VŠCHT

D:Industrial Polymers Handbook, S.Wilks (editor), Wiley-VC Verlag Gmbh, Weinsheim 2001, ve 4 dílech; ISBN 3 527-30260-3

D:Elias H.-G.: Macromolecules, VFol: Industrial Polymers and Syntheses, Wiley-VCH Verlag Gmbh, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31173-6

D:Králíček J., Kondelíková J., Roda J.: Výroba polymerů I a II, IVVP MP ČSR, Praha 1977

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://www.vscht.cz/pol/

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Seminární práce (krátká rešerše) na dané tema a její presentace

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ112 (20.10.2014)

1. Basic data about world-wide polymer production, history and future trends, ecological aspects, source base of polymer chemistry.

2. Basic types of polymerization reactors, basic types of polymerization process. Polymerization in monomer phase (bulk).

3. Suspension polymerization, emulsion polymerization. C2 fraction-manufacture and utlization of ethylene. C3 fraction -manufacture and utilization of propylene.

4. Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE, UHMWPE). Ethylene copolymers. Chemical modifications of polyethylene.

5. Polypropylene and its copolymers. C4 fraction, butenes, buta-1,3-diene. Polymers and copolymers of isobutene, cycloalkene polymerization.

6. Polystyrene (standard, high-impact, expanded). Styrene copolymers. ABS polymers.Isolation and utilization of aromatic fraction-benzene, toluene and higher aromatics.

7. Radical, ionic and polyinsertion polymerization of dienes. Polybutadiene elastomers, liquid and thermoplastic rubbers. Polyisoprene, polychloroprene.

8. Polyvinylchloride and vinylchloride copolymers. Fluoroplastics and fluorinated elastomers. Polyvinylesters, polyvinylacetate, polyvinylalcohol, polyvinylacetals.

9. Polymethacrylates a polyacrylates. Polyacrylonitrile, acrylonitril copolymers. Polyethers, polyphenyleneoxide, polyformaldehyde.

10. Polyesters -linear, polycarbonates. Alkydes-simple, modified, unsaturated polyesters.

11. Polyamides -aliphatic, aromatic. Polyurethanes (linear, foams, elastomers).

12. Silicones. Epoxide polymers (reactoplastics).

13. Phenol plastics (novolak, resol). Aminoplastics (urea-formaldehade and melamin-formaldehyde resins).

14. Polysulfides and polysulfones. C1 chemistry: Manufacture and utilization of synthesis gas. Manufacture and utilization of methan, methanol, formaldehyde.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Organická chemie I, Makromolekulární chemie, (Chemické inženýrství)

Vyžadované vstupní znalosti z oblasti názvosloví organické a makromolekulární chemie, základů termodynamiky, mechanismu a kinetiky polyadičních, polykondenzačních a polyinzerčních polyreakcí, chemických reakcí polymerů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ112 (07.12.2012)

Organická chemie I, Makromolekulární chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 2 56
Práce na individuálním projektu 0,5 13
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 15
Ústní zkouška 85

 
VŠCHT Praha