PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř oboru II - N112019
Anglický název: Specialized Laboratory II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kadeřábková Alena Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: SIMEKJ (16.11.2012)
The course deals with understanding the individual operations at processing of plastics and rubbers. The individual tasks deal with modification of polymer blends focused on crosslinking,thermal and light stability,impact strength,plasification and compatibility of polymer blends.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Aplikovat přísady do směsí plastů a kaučuků.

Vyhodnocovat zpracovatelské podmínky při výrobě polymerních směsí.

Zpracovat polymery a vyhodnocovat jejich vlastnosti.

Literatura -
Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)

Z:Ivo Klier, Jan Šimek,Návody pro laboratorní cvičení ze zpracování kaučuků a plastů (skriptum VŠCHT Praha),SNTL Praha 1986

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.1),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35279-9

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.2),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35280-2

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology. J.Wiley@Sons (available at http://www.vscht.cz/pol/)

https://e-learning.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Klasifikovaný zápočet vychází z hodnocení jednotlivých prací po odevzdání protokolu a ze známky závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

1.Základní poznatky týkající se zpracovatelských zařízení, bezpečnost práce

2.VÍCEFÁZOVÉ HOUŽEVNATÉ KOMPOZITY

3. HOŘLAVOST POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ

4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE I

5. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE II

6. SIRNÉ VULKANIZAČNÍ SYSTÉMY

7. VYTLAČOVATELNOST SMĚSÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU

8. ZPRACOVÁNÍ LATEXU PŘÍRODNÍHO KAUČUKU MÁČENÍM

9. MĚKČENÉ SMĚSI POLYVINYLCHLORIDU

10. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU I

11. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU II

12. HODNOCENÍ BARVY POLYMERNÍCH FÓLIÍ

13. ZHODNOCENÍ ODPADNÍ PRYŽE

14. Závěrečný test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)

Makromolekulární chemie,Metody charakterizace polymerů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 3 84
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 80
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha