PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř oboru II - N112034
Anglický název: Specialized Laboratory II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kalousková Radka Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: SIMEKJ (16.11.2012)
Laboratoře navazují na předměty Technologie zpracování polymerních materiálů, Plastikářské přísady (suroviny),Metody charakterizace polymerních látek a Gumárenské přísady. Náplní laboratoří oboru je příprava směsí z kaučuků a plastů, měření zpracovatelských charakteristik polymerních směsí, vulkanizace, měkčené materiály a materiály se zvýšenou houževnatostí. Příprava zkušebních těles lisováním, měření a vyhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností polymerů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Aplikovat přísady do směsí plastů a kaučuků.

Vyhodnocovat zpracovatelské podmínky při výrobě polymerních směsí.

Zpracovat polymery a vyhodnocovat jejich vlastnosti

Literatura -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

Z:Ivo Klier, Jan Šimek, Laboratorní cvičení ze zpracování kaučuků a plastů ,SNTL 1986.

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.1),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35279-9

D:Paul D.R.,Polymer Blends(vol.2),Wiley,N.Y.,2000,ISBN 0-471-35280-2

https://e-learning.vscht.cz

Studijní opory -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology. J.Wiley@Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

https://e-learning.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Klasifikovaný zápočet vychází z hodnocení jednotlivých prací po odevzdání protokolu a ze známky závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kalousková Radka Ing. CSc. (17.01.2018)

1.Základní poznatky týkající se zpracovatelských zařízení, bezpečnost práce

2. VÍCEFÁZOVÉ HOUŽEVNATÉ KOMPOZITY

3. HOŘLAVOST POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ

4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE

5. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI SILIKONOVÉ PRYŽE

6. SIRNÉ VULKANIZAČNÍ SYSTÉMY

7. VYTLAČOVATELNOST SMĚSÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU

8. ZPRACOVÁNÍ LATEXU PŘÍRODNÍHO KAUČUKU MÁČENÍM

9. MĚKČENÉ SMĚSI POLYVINYLCHLORIDU

10. TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU I

11.TEPELNÁ A SVĚTELNÁ STABILITA POLYVINYLCHLORIDU II

12. HODNOCENÍ BARVY POLYMERNÍCH FÓLIÍ

13. ZHODNOCENÍ ODPADNÍ PRYŽE

14. ZÁVĚREČNÝ TEST

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)

Makromolekulármí chemie,Fyzika polymerů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Práce na individuálním projektu 3 84
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 80
Průběžné a zápočtové testy 10

 
VŠCHT Praha