PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt III - N126015
Anglický název: Laboratory project III
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)
Cílem laboratorního projektu III je příprava studentů k systematické práci při řešení vědecko-výzkumných projektů a blížší seznámení se s přístrojovým vybavením ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)

Studenti budou umět:

Na základě literární rešerše zpracovat současné poznatky a navrhnout vhodný způsob pro řešení daného úkolu.

Samostatně provádět experimentální činnost v laboratoři.

Sepsat výsledky své práce ve formě odborné publikace a veřejně je prezentovat.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ126 (11.09.2013)

Z:Literatura doporučená vedoucím projektu na základě zvoleného tématu.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)

http://www.vscht.cz/ipl/materialy.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ126 (16.11.2012)

Celosemestrální práce na vybrané téma zakončená sepsáním souhrnné zprávy ve formě odborné publikace a její prezentací na semináři ústavu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ126 (11.09.2013)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha