PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy nanomateriálů - N126026
Anglický název: Introduction to nanomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B126004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (10.12.2012)
Předemět je zaměřen na pochopení základních principů a zákonitostí objektů nanosvěta. Klasický termodynamický přístup k řešení problematiky je rozšířen o základní principy kvantově-mechanického popisu nanoobjektů. Zvláštní pozornost je věnována metodikám odhadu rovnovážného tvaru nanočástic v závislosti na počtu atomů částici tvořících. Důležitou součástí předmětu je výčet vhodných technik přípravy a charaktericace nanoobjektů o různých dimenzionalitách (kvantové tečky, nanodráty, nanovrstvy).
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ126 (28.11.2013)

Students will be able to:

Present and explain basic thermodynamics and quantum-mechanical apparatus for desctription of particles from nanoworld.

Determine the most probable equilibrium shape of nanoparticles according to the number of atoms forming the particle.

Described the preparation and characterization methods of nano-objects of different dimensionalities.

Literatura -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Z:Bohumil Kratochvíl, Václav Švorčík, Dalibor Vojtěch: Úvod do studia materiálů, Skriptum VŠCHT, Praha 2005. ISBN 80-7080-568-4

D:Kenneth Klabunde, Ryan Richards: Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, 2009, 2nd edition. ISBN 978-0-470-22270-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (10.12.2012)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Siegel Jakub doc. Ing. Ph.D. (02.09.2013)

1. Introduction, definition of basic concepts, terminology, differences between the nano-and macro-objects.

2. Top-down and bottom-up approaches, the geometry of nano-objects, the growing influence of surface atoms, quantum effects.

3. Thermodynamic description of nano-objects (surface work, surface tension, cohesive energy), the melting temperature of nanoparticles.

4. The quantum-mechanical description of nano-objects, solution of the particle in potential well.

5. Introduction to crystal chemistry, Bravais lattice, a major crystallographic planes.

6. Growth mechanisms of thin films, the effect of temperature and deposition rate.

7. Determination of the equilibrium shape of nanoparticles, Wulff construction.

8. Determination of the equilibrium shape of nanoparticles, Theory of polyhedra.

9. Methods of preparation and characterization 0D nano-objects and nanomaterials.

10. Methods of preparation and characterization of 1D nano-objects and nanomaterials.

11. Methods of preparation and characterization of 2D nano-objects and nanomaterials (I).

12. Methods of preparation and characterization of 2D nano-objects and nanomaterials (II).

13. Nanomaterials for electronics and information technology, pharmaceutical chemistry, chemical processes (catalysis) and biomaterials.

14. Social aspects of nanomaterials and technologies including nanosafety.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ126 (14.01.2016)

N108004 Úvod do studia materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha