PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stavební materiály památek a jejich degradace - N148001
Anglický název: Building materials of monuments and their deterioration
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)
Předmět se zabývá vztahy mezi složením, strukturou a vlastnostmi stavebních materiálů, příčinami jejich poškození (degradace) a prosředky a metodami jejich konzervace v souvistech rekonstrukcí historických staveb.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

Studenti budou umět:

  • posoudit příčiny poškození stavebních materiálů
  • navrhnout chemicko technologické postupy a prostředky pro sanaci poškození staveb
  • posoudit vhodnost navržených chemických metody sanace poškozených staveb.
Literatura -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

Z:Kotlík, Petr. Stavební materiály historických objektů. VŠCHT; 1999.

Z:Rovnaníková, Pavla. Omítky. Praha: STOP; 2002; ISBN: 80 86657 00 0.

D:Heidingsfeld, Viktor. Nátěry fasád. Praha: Grada Publishing; 2002.

D:Fára, Pavel. Sanace vlhkého zdiva. Slaný: STOP; 2000; ISBN: 80 86657 02 7.

D:Hošek, Jiří, Losos Ludvík. Historické omítky, průzkumy, sanace, typologie. Praha: Grada, 2007

D:Kotlík, Petr a kol. Vápno. Praha: STOP, 2001.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

http://eso.vscht.cz/

Materiály k přednáškám u vyučujícího

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

Zkouška probíhá ústní formou (30 min).

Sylabus -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

1. Jílové materiály a jejich využití jako stavebního materiálu

2. Pálené cihly a tašky

3. Vzdušné vápno

4. Hydraulické vápno, pucolánové přísady do malt ze vzdušného vápna

5. Románský cement, Portlandský cement

6. Sádrová pojiva

7. Vodní sklo, hořečnatá maltovina

8. Alkalicky aktivovaná pojiva

9. Zdivo � materiály, typy zděných konstrukcí

10. Malty, umělý mramor � složení, zpracování a vlastnosti

11. Povrchové úpravy staveb (sgrafito, omítky, nátěrové hmoty � přehled)

12. Faktory ovlivňující poškození stavebních materiálů

13. Poškození způsobené ve vodě rozpustnými solemi

14. Technologické zásady při obnově stavebních památek

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kotlík Petr doc. Ing. CSc. (10.12.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N101018, N148004.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Materiály památkových objektů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha