PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Dějiny umění novověku II - N148022
Anglický název: Art History of Modern Period II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)
Studenti se seznámí s uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění evropského baroka a umělecké projevy tohoto období v českých zemích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Studenti budou umět:

základní znalosti o hlavních obdobích dějin umění

využít odborné pojmosloví

mezioborově komunikovat.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Z:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970. (edice: Larousse. Umění a lidstvo)

Z:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

Z:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

Z:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

Z:TOMAN, Rolf (ed.), Baroko: architektura, sochařství, malířství. Praha 2007. ISBN 978-80-7209-771-5.

D:WITTKOWER, Rudolf - WITTKOWER, Margot, Born under Saturn: the Character and Conduct of Artist: A Documented History from Antiquity to the French Revolution. New York 1969. ISBN 0-393-00474-0.

D:KITSON, Michael. Barok a rokoko. Praha 1972. (edice: Umění světa)

D:WITTKOWER, Rudolf, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750. Middlesex 1973. ISBN 0-14-056016-5.

D:NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha 1974.

D:VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986.

D:KUDĚLKA, Zdeněk (ed.), Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. ISBN 80-200-0540-4.

D:VLNAS, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praze 2001. ISBN 80-7035-258-2.

D:KOTALÍK, Jiří T., [10 století architektury. 4], Architektura barokní. Praha 2001. ISBN 80-86161-38-2.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

11. Počátky barokního umění v Římě kolem roku 1600

2. Barokní architektura v Itálii v 17. a 18. století

3. Vrcholná a pozdně barokní architektura v Rakousku, Německu a Francii

4. Sochařství 17. století v Římě

5. Sochařství v 17. století v Itálii, vliv římského barokního sochařství v Evropě

6. Malířství v 17. století v Itálii a Francii

7. Flámské a holandské malířství 17. století, barokní malířství ve Španělsku

8. Barokní architektura v českých zemích v 17. století

9. Architektura vrcholného a pozdního baroka v českých zemích

10. Sochařství baroka v českých zemích v 17. století

11. Sochařství vrcholného a pozdního baroka v českých zemích

12. Malířství baroka v českých zemích v 17. století

13. Malířství vrcholného a pozdního baroka v českých zemích

14. Malířství ve střední Evropě v 18. století

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (08.10.2013)

Dějiny umění novověku I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 4 84 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha