PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie vláken - N148028
Anglický název: Chemistry of Fibres
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148015
Pro druh:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
Předmět seznamuje studenty s chemickým složením a výrobou textilních vláken. Zabývá se možnostmi identifikace textilních vláken a jejich degradací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (12.12.2012)

Student bude umět:

základní principy výroby textilních vláken,

základní degradační procesy v textilních vláknech.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (18.07.2013)

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Prokopová I.: Makromolekulární chemie, VŠCHT, Praha 2004 ISBN 80-7080-554-4

D:Krčma L.: Degradace textilních vláken a ochrana proti ní. SNTL, Praha 1976.

D:Militký J.: Textilní vlákna, TU Liberec 2002 ISBN 80-7083-644-X

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (05.02.2018)

1. Druhy textilních vláken

2. Základní pojmy z makromolekulární chemie

3. Základní principy řetězových a stupňovitých polyreakcí

4. Celulózová vlákna

5. Živočišná vlákna

6. Regenerovaná vlákna z přírodních polymerů - rostlinná

7. Regenerovaná vlákna z přírodních polymerů - živočišná

8. Příprava a výroba syntetických vláken

9. Syntetická vlákna - polyamidová a polyesterová

10. Syntetická vlákna - akrylová, modakrylová, polypropylenová

11. Degradace textilních vláken

12. Metody identifikace textilních vláken

13. Optická mikroskopie I

14. Optická miktoskopie II

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N110004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (12.12.2012)

Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha