PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzervování textilu - N148031
Anglický název: Textile Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148017
Pro druh:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148017
Anotace -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
Předmět Konzervování textilu shrnuje základní postupy využívané při konzervování předmětů z textilních materiálů. Zabývá se možnostni čištění textilií, jejich adjustací a preventivní konzervací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Student bude umět:

  • metody a technologie konzervování textilních objektů
  • provést a vyhodnotit průzkum textilního předmětu.
  • na základě vyhodnocení průzkumu navrhnout optimální postup pro konzervování či restaurovaní předmětu.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (17.03.2005)

1. Postupy při konzervování textilu.

2. Průzkum textilního předmětu.

3. Čištění textilního předmětu.

4. Suché praní.

5. Mokré praní.

6. Povrchově aktivní látky.

7. Enzymatické čištění.

8. Čištění kovových vláken.

9. Závěrečné úpravy na textilním vlákně.

10. Konsolidace textilních předmětů.

11. Adheziva.

12. Materiály užívané při konzervaci.

13. Konzervace archeologického textilu.

14. Způsoby uložení textilních předmětů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha