PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Modelování - N148032
Anglický název: Modelling
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148023
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Urbanová Markéta MgA.
Je záměnnost pro: B148023
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických studií objektů a jejich detailů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

 využívat své modelační dovednosti při restaurování památek

 provést plastickou studii objektů, figur a jejich detailů

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (16.03.2005)

1. Skica přírodniny - kresebná, prostorová.

2. Návrh, model v měřítku z hlíny.

3. Příprava zvětšení, vytvoření konstrukce, vybudování základního tvaru z hlíny.

4. Zpracování povrchu.

5. Odlévání negativu ze sádry.

6. Odlévání sádrového odlitku.

7. Zpracování sádrového odlitku.

8. Příprava konstrukce a stavba základního tvaru busty.

9. Proporce hlavy a způsob jejích měření.

10. Zpracování objemu hlavy.

11. Zpracování detailu hlavy.

12. Zpracování oděvu a ozdob.

13. Kompozice ruky v reliéfu z hlíny.

14. Redukce prostorových objemů do reliéfu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N148026

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Figurální kreslení

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha