PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Věcné kreslení - N148038
Anglický název: Non-Figurative Drawing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vejdovský Tomáš Mgr.akad.soch.
Je záměnnost pro: B148030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Students will be able to

 use their skills in drawing for conservation of cultural heritage objects.

 make graphic studies of objects and their details

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (16.03.2005)

1. Perspektiva - krychle, jedno-, dvou- a trojúběžníková perspektiva.

2. Kvádr, válec, koule, jehlan, kužel.

3. Síť, šachovnice v perspektivě.

4. Elipsa (dutý válec).

5. Drapérie.

6. Jednoduché prostorové zátiší - lineární studie.

7. Zátiší se složitější stavbou.

8. Studie materiálu - dřevo, drapérie.

9. Studie materiálu - papír.

10. Studie materiálu - sklo.

11. Studie lesku na skle, porcelánu, kovu.

12. Kresba podle sádrových odlitků - portrét.

13. Studie detailu obličeje, rukou, nohou, kostry.

14. Lavírovaná studie, kopie, práce s čtvercovou sítí.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N700016 a N700017

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Výtvarné cvičení I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha