PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní projekt II - N148064
Anglický název: Laboratory project II
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M148010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (10.09.2012)
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Studenti budou umět speciální laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů (dle zaměření studenta) a budou umět samostatně pracovat na zadaném projektu.

Literatura -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

Studijní materiály u jednotlivých vyučujících.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

1. Literární rešerše na zadané téma

2. Návrh experimentu

3. Příprava na realizaci experimentu, příprava pracoviště a aparatury

4. Realizace experimentálních prací

5. Vyhodnocení výsledků experimentálních prací

6. Konzultace vyhodnocení výsledků s vedoucím práce

7. Sepsání semestrální práce

8. Obhajoba semestrální práce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Laboratorní projekt I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1,1 32
Práce na individuálním projektu 5,9 164
8 / 8 224 / 224
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 37
Obhajoba individuálního projektu 33
Protokoly z individuálních projektů 30

 
VŠCHT Praha