PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Univerzita 3. věku - N150024
Anglický název: University for seniors
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (17.11.2012)
Univerzita třetího věku "Chemie a živý organismus " si klade za cíl seznámit seniory s chemickými látkami a jejich vztahem k živému organismu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Studenti budou umět:

  • se základním způsobem orientovat v chemických látkách a jejich vztahu k živému organismu
Literatura -
Poslední úprava: TAJ111 (18.11.2012)

Z: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 9788024739083.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (18.11.2012)

http://pvac.vscht.cz/ustav/univerzita-3-veku

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (17.11.2012)

Aktivní účast na přednáškách a exkurzích.

Sylabus -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (18.11.2012)

Přednášky jsou zaměřeny na seznámením se posluchačů s chemií a interakcí s živými organismi. Popsluchači se seznámí se základy toxikologie, s principy a postupy vývoje léčiv, registrací léčiv,moderními materiály a diagnostickými metodami využívající se v moderní medicíně. Součástí výuky jsou exkurze do farmaceutických podniků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kačer Petr doc. Ing. Ph.D. (18.11.2012)

Ukončené středoškolské vzdělání.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha