PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy zpracování a využití ropy - N215005A
Anglický název: Fundamentals of Petroleum Processing and Utilization
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Blažek Josef doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB215001, B215001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Blažek Josef doc. Ing. CSc. (17.04.2008)

1. Vznik, těžba, spotřeba, cena a doprava ropy.

2. Chemické a frakční složení ropy.

3. Odsolování ropy, atmosférická a vakuová destilace ropy.

4. Termické krakování vysokovroucích ropných frakcí (koksování, visbreaking).

5. Katalytické krakování vysokovroucích ropných frakcí.

6. Katalytické hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí.

7. Výroba vodíku, zpracování sulfanu.

8. Rafinace pohonných hmot.

9. Reformování a izomerace benzinů.

10. Výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů.

11. Výroba a vlastnosti minerálních olejů.

12. Spotřeba ropných produktů, spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků.

13. Vlastnosti a použití automobilových benzinů a petrolejů.

14. Vlastnosti a použití motorových naft, topných olejů a asfaltů.

 
VŠCHT Praha