PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Alternativní paliva v dopravě - N215019
Anglický název: Alternative Fuels in Transport
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kittel Hugo Ing. CSc., MBA
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Mužíková Zlata Ing. Ph.D. (23.08.2013)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice použití paliv v dopravě a znát aktuální trendy ve vlastnostech a kvalitě paliv.

Vysvětlit základní technologické procesy spojené s výrobou klasických a alternativních motorových paliv.

Orientovat se v základní legislativě týkající se používání paliv v dopravě.

Vysvětlit vztahy mezi kvalitou paliv a tvorbou a složením výfukových plynů, včetně možností minimalizace emisí škodlivin.

Základy analýzy emisí škodlivin z výfukových plynů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mužíková Zlata Ing. Ph.D. (23.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha