PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Využití výpočetní techniky - N215022
Anglický název: Application of Computer Techniques
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/kroufekj
Garant: Straka Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445001
Je záměnnost pro: N445001, N445001A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na práci s kancelářským balíkem MS Office (zejména MS Word a MS Excel) tak, aby studenti byli schopni zpracovat experimentální data a na jejich základě vytvořit laboratorní protokol, bakalářskou nebo diplomovou práci a vědecké publikace.
Poslední úprava: Straka Petr (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat program MS Word pro psaní laboratorních protokolů a odborných publikací.

Používat program MS Excel pro zpracování experimentálních dat - výpočty, tabulkový a grafický výstup.

Poslední úprava: Kroufek Jiří (15.08.2013)
Literatura -

D: Microsoft Office 2010, Computer Press, EAN: 9788025132227

Poslední úprava: Kroufek Jiří (15.08.2013)
Studijní opory -

Prezentace a příklady v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách přednášejících (http://web.vscht.cz/kroufekj).

Poslední úprava: Kroufek Jiří (15.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Na konci semestru se píše zápočtový test z celé probrané látky. Po úspěšném absolvování předmětu provádí zápis do indexu garant předmětu.

Poslední úprava: Straka Petr (30.10.2012)
Sylabus -

1. Základní pojmy výpočetní techniky. Správa souborů.

2. Psaní technických dokumentů v MS Word - vzorce a rovnice, tabulky.

3. Tabulkový procesor MS Excel - používání vzorců a funkcí (rekapitulace znalostí).

4. Grafy v MS Excel, vkládání excelovských tabulek a grafů do MS Word.

5. Zásady zpracování laboratorního protokolu.

6. Aplikační příklady 1.

7. Aplikační příklady 1.

8. Řešení nelineárních rovnic (Hledání řešení, Řešitel).

9. Lineární a nelineární aproximace funkcí.

10. Výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci.

11. Aplikační příklady 2.

12. Aplikační příklady 2.

13. Souhrnné příklady.

14. Zápočtový test.

Poslední úprava: Kroufek Jiří (15.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kroufek Jiří (13.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha