PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výpočty zařízení chemického průmyslu - N215023
Anglický název: Calculations of Chemical Industry Equipment
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Maxa Daniel Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M215009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)
Předmět navazuje zejména na výuku v předmětu Palivářská a petrochemická zařízení. Cílem je využití výpočetní techniky a moderního software při návrhu, modelování a simulace procesů využívaných při zpracování ropy, výrobě kapalných paliv a dalších produktů. Základem předmětu je seznámení se software pro simulace chemicko-technologických procesů a jeho aplikace při řešení elementárních úloh při výpočtu separačních a dalších procesů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Studenti budou umět:

Využít možnosti moderních softwarových nástrojů pro modelování a simulaci chemicko-technologických procesů.

Modelovat jednodušší technologickou jednotku, volit vhodné výpočetní metody.

Použít sestavený model pro sledování vlivu procesních parametrů na výtěžky, kvalitu produktů a další proměnné.

Optimalizovat některé parametry procesů.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ215 (26.09.2013)

Z: Babu, B.V., Process Plant Simulation, Oxford University Press, 2004, ISBN: 978-1-61583-070-1

D: Trambouze P., Petroleum Refining 4, Materials and Equipment. Editions Technip, 2000, ISBN: 2-7108-0761-0

D: Blažek J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT 2006, ISBN: 80-7080-619-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Maxa D., interní učební texty a příklady, http://web.vscht.cz/maxad/VZCHP

Sylabus -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

1. Modelování chemicko-technologických operací, dostupný SW, základní principy

2. Aspen Hysys, vlastnosti, uživatelské rozhraní, postup tvorby modelu

3. Výpočty fázových rovnováh a vlastností proudů, volba výpočetního postupu, chyby simulace

4. Tvorba modelu, ladění, parametrické studie

5. Samostatná práce

6. Rektifikace

7. Práce s ropnými frakcemi, charakterizace, pseudosložky

8. Další možnosti simulátoru - spreadsheet, export/import dat

9. Samostatná práce

10. Doprava kapalin

11. Chemické reakce, definice, reaktory

12. Optimalizace

13. Samostatná práce

14. Atmosférická destilace ropy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Maxa Daniel Ing. Ph.D. (20.08.2013)

Matematika I, Chemické inženýrství I

 
VŠCHT Praha