PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř tuhých paliv - N216011A
Anglický název: Solid Fuels: Laboratory
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Anděl Lukáš Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)
Cílem předmětu je osvojení metod stanovení fyzikálně-chemických parametrů tuhých paliv a jejich spalovacích charakteristik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

Studenti si osvojí:

metody vzorkování tuhých paliv, přípravy vzorku paliv k základním rozboru a k analytickému rozboru, stanovení vybraných vlastostí uhlíkatých materiálů a spalovacích charakteristik tuhých paliv.

Literatura -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

Z: Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha.

Z: Kolektiv autorů: Návody k laboratorním cvičením z tuhých paliv, VÚHU, Most.

Studijní opory -
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

http://www.tzb-info.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (13.06.2012)

1. Návštěva petrologické laboratoře v Ústavu struktury a mechaniky hornin (Ing. Sýkorová).

2. Stanovení obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny instrumentálními metodami.

3. Stanovení spalného tepla tuhých paliv.

4. Měření vnitřního povrchu aktivního uhlí.

5. Testování aktivního uhlí k záchytu organických látek z odpadního vzduchu.

6. Stanovení mechanické pevnosti aktivního uhlí.

7. Stanovení zápalné teploty paliv.

8. Měření emisí při spalování uhlí.

9. Stanovení SRI koksu.

10. Měření rychlosti sušení uhlí.

11. Elementární rozbor uhlí pomocí moderních metod.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Tekáč Viktor Ing. Ph.D. (31.07.2013)

Laboratory of Fuels

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 5 112 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha