PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř plynných paliv - N216016
Anglický název: Laboratory of Gaseous Fuels
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M216012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (24.01.2018)
Laboratoř plynných paliv umožňuje studentům seznámit se s analýzami plynných paliv, které se používají k jejich hodnocení. Laboratoř plynných paliv je rozdělena do 3 navazujících částí. Studenti nejprve odebírají své vzorky v terénu, což vede k seznámení se vzorkováním. Odebrané vzorky následně zpracovávají v laboratořích a vyhodnocují získané výsledky. Součástí laboratoří je návštěva Plynárenského muzea v Michli.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

  • odběry vzorků plynů v praxi
  • stanovení odebraných plynných vzorků dle norem ČSN

Literatura -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Z: Návody pro laboratorní cvičení z plynných paliv, Ing. Veronika Vrbová, Ph.D. a kolektiv autorů, VŠCHT Praha, 2017.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (24.01.2018)

www.tzb-info.cz

www.czba.cz

Metody výuky -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Laboratoř probíhá v jednotlivých týdnech, kdy studenti pracují na vybraných laboratorních pracích.

Sylabus -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (25.01.2018)

1. Úvod do laboratoří

2. Školení o bezpečnosti

3. Odběry vzorků

4. Stanovení organokřemičitých sloučenin v plynu

5. Stanovení amoniaku v plynu potenciometricky

6. Stanovení sulfanu v plynu jodometricky

7. Chromatografický rozbor plynu

8. Stanovení amomiaku spektrofotometricky

9. Stanovení sulfanu v plynu pomocí GC/SCD

10. Stanovení nízkých koncentrací sulfanu v plynu

11. Stanovení halogenových sloučenin v plynu

12. Stanovení vody v plynných vzorcích pomocí metody Karl - Fischera

13. Návštěva plynárenského muzea

14. Závěrečné zhodnocení laboratoří

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Znalost analytické, organické a anorganické chemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Laboratoř analytické chemie I, Laboratoř anorganické chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kyselová Veronika Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Účast studenta na všech laboratorních pracích (30 %).

Odevzdání protokolů ke všem pracím v daném časovém úseku (30 %).

Ohodnocení všech laboratorních prací (40 %).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha