PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Předdiplomní seminář oboru technologie vody - N217029
Anglický název: Water Technology: Pre-diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://prof. Ing. V. Janda, CSc.
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M217020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Seminář je určen pro studenty, kteří budou předkládat diplomovou práci.
Poslední úprava: Bindzar Jan (04.06.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • pracovat s odbornou literaturou;
  • po formální stránce vytvořit diplomovou práci.
Poslední úprava: TAJ217 (15.11.2012)
Literatura -

Z:dle pokynů vedoucího diplomové práce

Poslední úprava: TAJ217 (31.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index

cis.vscht.cz

Poslední úprava: Janda Václav (28.08.2013)
Sylabus -

1. Hledání ve specializované literatuře.

2. Jak psát diplomovou práci a odborný článek?

3. Formální obsah a členění diplomové práce a citace literatury.

Poslední úprava: Janda Václav (28.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Janda Václav (28.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
1 / 2 28 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha