PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Využití jaderných paliv - N218001
Anglický název: Utilization of Nuclear Fuels
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (22.02.2016)
Přehledový předmět seznamující studenty s historií a funkcí jaderných zdrojů, palivovým cyklem, environmentálními a ekonomickými souvislostmi využívání jaderné energie a základními vědomostmi z radiační problematiky včetně přehledu základní legislativy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Student bude umět: zákaldní orientaci v problematice, racionální posouzení možností jaderné energetiky, orientaci v základní legislativě oboru.

Literatura -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Z: Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL 1981

D: Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

Studijní opory
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

www.sujb.cz

www.surao.cz

portal.gov.cz

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (20.09.2013)

1. Survey of History

2. Energy balance of Earth, present and future

3. Sources of energy in various countries

4. Characteristic and Description of Atomic Nuclei

5. Nuclear radiation, nuclear fission

6. Interaction of Nuclear Radiation with Materials

7. Nuclear Rector,chemical and physical processes

8. Description of reactor types

9. Chemical regimes of PWR (WWER)

10. Effects of ionizing radiation

11. Chemistry of uranium, processing of uranium ore, production of fuels

12. Reprocessing of used fuel

13. Legislation, atomic law, limits of irradiation of inhabitants

14. Usage of radioisotopes, technology, special analytical methods, diagnostics

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

ne

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha