PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Energetika - N218024
Anglický název: Power Engineering
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Mištová Eva Ing. Ph.D.
Záměnnost : S218024
Je záměnnost pro: AM218010, S218024, M218010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (14.08.2013)
Předmět je zaměřen na základní a nové principy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo). V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (14.08.2013)

Studenti budou umět:

Termodynamické principy a provozní parametry klasické tepelné a jaderné elektrárny, paroplynového cyklu, chladících zařízení a tepelného čerpadla, základy korozních procesů a protikorozní ochrany v energetických systémech. Spočítat látkovou a entalpickou bilanci parogenerátoru a optimální velikost demineralizační linky.

Literatura -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (22.07.2013)

R:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika ,VŠCHT Praha,1999,8070803584

A:M.CH.Karapetijens:Chemická termodynamika,ČSAV Praha,1953

A:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965

A:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

Studijní opory -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (17.07.2013)

http://www.vscht.cz/ktt/studium/predmety/cven/cven.htm

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ218 (25.09.2013)

1. Kinds of energy, alternative source of energy, gas turbine, steam gas cycle, cogeneration unit, system Adam-Eva

2. Desulphurization of flue gases, POP´s, the law of the law conservation of energy, conversion heat to work

3. Study flow energy equation with enthalpy, unicharacter work, technical work

4. Polytrope equation, diagrams liqiud/steam, constant volume process, isometric process in T-S diagram

5. Adiabatic expansion, work cycles in energetic , efficiencies

6. Kinds and diagrams of boilers and steam generators, fireplace burners

7. Reduction of pressure-isoenthalpic process, exergie, compression handling, enthalpy balance, multistep compression

8. Cooling on low temperatures, Linde and Kapica cooling circuits

9. Fuels for engines with inner combustion, explosive and equal pressure motor

10. Water as cooling, working and heat transfer medium-substance

11. Water and steam in steam generators, ion exchange and membrane desalination process

12. Nuclear power plant circuits, fuels and coolants, systems of perspective nuclear reactors of 4. generation

13. Corrosion and corrosion protection of energetic and nuclear energetic equipments-power plants

14. Literature and consultation

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mištová Eva Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3,5 98
Účast na seminářích 0,5 14
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha