PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář a laboratoř analytiky prostředí - N218025
Anglický název: Environmental analysis: Seminar and Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Novotná Miroslava Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)
Předmět je koncipován s ohledem na využití analytických metod pro analýzu životního prostředí. Zahrnuje metody analýzy plynů, kapalin i pevných látek s důrazem Cílem je poskytnout informace a praktické zkušenosti s normovanými metodami analýzy i s experimentálnímái metodami, jejichž využití je výhodné z praktického hlediska, především časového a ekonomického. Jsou srovnány metody využitelné v terénu i v laboratoři.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Studenti budou umět:

Řešit daný problém analýzy normovanými metodami i experimentálními postupy

Správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe

Vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému

Kombinovat technologické i analytické informace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Z:Horáková M.,Lischke P.,Grünwald A.,Chemické a fyzikální metody analýzy vod,04-614-86

Z:Horáková M. a kol.,Analytika vody,2007,978-80-7080-520-6

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Novotná Miroslava Ing. CSc. (27.09.2013)

1. Samplig, conservation of samples, calibration of instruments,sampling documentation, combination of analytical methods

2. Sample modification, determination of dry matter, extraction, absorpition, adsorption, mineralization

3. XRF analysis, elemental analysis of solid pollutants

4. X-Ray diffratometry, determination of crystal phase

5. Raman spectroscopy, determination of corrosion products

6. FTIR spectroscopy. Analysis of polymer waste

7. TGA, DTA

8. Determination of solid phase in air, air pollutants in environment

9. Determination of pollutants on plants

10. Analysis of water, polar and nonpolar organic pollutants

11. Determination of TOC, determination of tenzides

12. Identification and quantification of organic matter in soils

13. Creation of analytical report, complex analysis of unknown sample of pollutants

14. Complex analysis of unknown sample of pollutant

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ218 (19.11.2012)

Analytická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2,5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Zkouškový test 10

 
VŠCHT Praha