PředmětyPředměty(verze: 893)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biologie buňky - N319001
Anglický název: Biology of the Cell
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B319001
Pro druh:  
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: B319001, AB319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)
Předmět je věnován pokročilému základu hlavních témat buněčné biologie, a to se zřetelem na témata přednášená v předmětu Biologie I, a paralelně/následně pak předmětu Mikrobiologie a předmětů Ústavu biotechnologie. Klíčovým záměrem je zdůraznění vztahu buněčné organizace (stavby) a buněčné funkce. Záměrem je rovněž budování základního slovníku odborné terminologie a schopnosti chápání buňky jako jednobuněčného organismu i stavební/ funkční jednotky makroorganismu.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

Students will be able to use the facts of respective topics to describe the prokaryotic and eukaryotic cell in general, and marker cell processes, cell adaptation / diferentiation, intercellular interactions… in particular; in addition, the capacity to use foreign sources of information should be developed in parallel.

Literatura -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

D: Alberts B., Základy buněčné biologie (Molecular Biology of the Cell), (? 6 vyd.): ISBN 978-0-8153-4464-3

D: Lodish A., Molecular Cell biology (až 7.vyd.) ISBN 978-1-4292-3413-9

Z: Cooper G., The Cell , ASM Press,2006, 978-0-87893-219-1

Z: Darnell J.,Molecular Cell Biology, Scientific American Books, 1999, 0-7167-1448-5

D: Miller R., Microbial evolution, ASM Press,2004, 978-1-55581-271-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (31.01.2018)

http://web.vscht.cz/jirkuv/ BBsnímky 18 (celkový soubor vybraných PP prezentací předmětu)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

1. Cell type

2. Cell adaptation and differentiation

3. Cell evolution

4. Cell membrane system: differentiation of membrane functions

5. Cell compartmentalization

6. Structural elements of cytosol.

7. Selfassembly of cellular structures

8. Cell autoreproduction and proliferation

9. Coordination of cell processe.

10. Nuclear architecture

11. DNA condensation,chromatin remodeling

12. Cell surface organisation and function

13. Intercellular interactions

14. The construction of hybrid cell

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc. (29.01.2018)

Návaznost na předmět Biologie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha