PředmětyPředměty(verze: 894)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biochemie sekundárních metabolitů - N319011
Anglický název: Biochemistry of Secondary Metabolites
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319002
Pro druh:  
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)
Řada sekundárních metabolitů patří mezi významné biotechnologické produkty využívané v medicíně, chemickém a potravinářském průmysu a v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Metabolické dráhy pro syntézu těchto sloučenin sice vycházejí z metabolitů obecného (primárního) metabolismu, nicméně se jedná o dráhy, kterými disponují pouze určité skupiny organismů a které podléhají samostatným regulačním mechanismům. V rámci přednášek jsou vysvětleny obecné vztahy mezi primárním a sekundárním metabolismem a evoluce metabolických drah sekundárního metabolism. Po uvedení celkového přehledu jednotlivých skupin sekundárních metabolitů je věnována bližší pozornost mikrobním a rostlinným látkám jako jsou antibiotika, kancerostatika, alkaloidy, terpenické oleje ad. Podrobně jsou probírány jejich biosyntetické dráhy, fyzikálněchemické vlastnosti, biologická aktivita, mechanismy interakcí s jinými organismy a rezistence organismů vůči jejich působení. Součástí semináře je vypracování samostatné práce věnované vybrané skupině sekundárních metabolitů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Studenti budou umět:

charakterizovat významné skupiny či jednotlivé sloučeniny produkované v rámci sekundárního metabolismu;

popsat významné metabolické dráhy pro syntézu sekundárních metabolitů a jejich regulaci;

navrhnout využití nejvýznamnějších sekundárních metabolitů;

rozpoznat rizika spojená s mechanizmem a evolucí rezistečních mechanismů vůči sekundárním metabolitům využívaných např. v medicíně, potravinářství, ap.

Literatura -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (13.11.2014)

Z: Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology: Products of Secondary Metabolism, Vol 7, 2nd Ed, Wiley, Weinheim, 2008, 9783527620890

D: Cole,R.J.: Handbook of Secondary Fungal Metabolites, Elsevier, New York,2003, 978012179606

D: Crozier,A:Plant Secondary Metabolites: Occurrence, Structure and Role in the Human Diet,Wiley, Oxford, 2006, 978145125093

Studijní opory -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

1. Introduction - definitions of "secondary metabolism", "secondary metabolite"

2. Origin, evolution and genetic determination of secondary metabolism

3. Distribution and function of secondary metabolism in living organisms

4. List of important metabolic pathways of secondary metabolism and their regulation

5. Overview of the biological activities of secondary metabolites

6. Secondary metabolism in microorganisms

7. Antimicrobial compounds

8. Secondary metabolites with cancerostatic activity

9. Microbial toxins

10. Microbial alkaloids and growth modulators

11. Secondary metabolites produced by plants I

12. Secondary metabolites produced by plants II

13. Resistance mechanisms against the toxic effects of secondary metabolites

14. Current trends in research and application of secondary metabolites

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Masák Jan prof. Ing. CSc. (17.11.2012)

Biochemie, Mikrobiologie, Organická chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha