PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Izolace a charakterizace biomakromolekul - N320018
Anglický název: Isolation and Characterisation of Biomacromolecules
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B320010
Pro druh:  
Další informace: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=ib
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Holubová Barbora doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B320010, AB320010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení principu purifikačních technik používaných při izolaci biomakromolekul. Cílem je naučit posluchače navrhnout správný purifikační postup pro cílovou biomakromolekulu a charakterizovat ji. Tyto vědomosti naleznou uplatnění v mnoha oborech. Dále je součástí předměu úvod do imobilizačních technik.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

Studenti budou umět:

Principy jednotlivých membránových, chromatografických a elektroforetických metod.

Navrhnout a optimalizovat postup na purifikaci proteinu.

Budou znát základní techniky imobilizace proteinů a buněk.

Literatura -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

Z: Bílková K., Králová B.: Izolace biomakromolekul, Vydavatelství VŠCHT, 1997, ISBN 80-7080-288

D: Janson J.C.: Protein Purification, Wiley, New York, 1998, ISBN 0471186260

D: Mikkelsen S.R.: Bioanalytical Chemistry, Wiley, New York, 2004, ISBN 0471544477

Studijní opory -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách Ústavu biochemie a mikrobiologie.

Sylabus -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

1. Úvod - zdroje enzymů, dezintegrace, membránové procesy

2. Srážení, extrakce a centrifugace

3. Materiály pro elektroforetické a chromatografické metody

4. Základní rozdělení a instrumentace

5. Gelová permeační chromatografie

6. Ionexová chromatografie

7. Hydrofobní chromatografie a chromatografie na reversní fázi

8. Afinitní chromatografie

9. Tenkovrstvá chromatografie, sledování průběhu chromatografie a stanovení koncentrace bílkovin

10. Úvod do elektroforetických metod

11. Typy elektroforetických metod

12. Imobilizační techniky I

13. Imobilizační techniky II

14. Presentace projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (01.07.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 3 42 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha